Algemene voorwaardenToepasselijkheid

Deze voorwaarden en onze standaard algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van KOBOT BV Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door KOBOT BV; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging.


Geldigheid

Van de vernoemde prijzen en voorwaarden kan zonder opgave van redenene op elk moment worden afgeweken door KOBOT BV. Alle tyo- en drukfouten zijn voorbehouden.

Van retourzending uitgesloten

* Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending.


Garantiebepaling

In geval van gebreken binnen de gestelde garantietermijn worden de producten gerepareerd of omgeruild. Dit alleen indien de artikelen volgens en binnen de specificaties zijn toegepast.


Toepasselijk recht

Bij overeenkomsten met zakelijke klanten, rechtspersonen van het openbaar recht of publiekrechtelijk bijzonder vermogen, zijn alle juridische geschillen die voortkomen uit deze zakelijke relatie, met inbegrip van geschillen over wisselkoersen en cheques, onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbank in de plaats waar de verkoper is gevestigd.